Změna výše členských a oddílových příspěvků

Změna výše členských a oddílových příspěvků.
Pro cvičební rok 2012/2013 se mění výše členských a oddílových příspěvků. Pro členy ČOS paušálně1000Kč (platí dohromady pro všechny aktivity a je zde zahrnuta i cena členského příspěvku tzn.známky)- neplatí pro turisty, cyklisty a přispívajíci.Pozor pro dospělé členy Sokola v aktivním věku se obnovuje povinnost zúčastnit se 1x ročně brigády nebo uhradit fin. náhradu ve výši 500kč.Pro děti 300Kč.
Pro veřejnost 1000Kč na oddílovou aktivitu Pro děti 500Kč.