Fotbal – děti

Trénink pod vedením: Zdeněk Jurkeník, Zdeněk Zapletal


Cvičební hodiny 2021/2022
: Od 2.9.2021 17:00-18:30

Pro koho: ročníky 2009-2015

Cena:  všechny děti musí být členy ČOS(členský poplatek 200Kč -je započítán v paušálu)

paušálně 1500Kč /cvičební rok

Přihlášku naleznete v sekci přihláška. Děti, kteří dosud nebyly členy Sokola vyplní i evidenční list.

Kontaktní osoba:

Zdeněk Jurkeník: zjurkenik@centrum.cz