Vedení

Vedení Sokola Veltěž 2019-2021

Výkonný výbor:

starosta:                                  Zdeněk Jurkeník

místostarosta:                        Yvona Burzynská

jednatel:                                  MUDr. Hana Panchartková

hospodář:                               Jana Hyklová

náčelnice:                               Marie Kuchařová, Dis.

náčelník:                                 Ing. Přemysl Kuchař, PhD.

vzdělavatel:                            Mgr. Lucie Kazdová

předseda odboru sport:      Jana Adámková

členové:                                  Josef Bolen

Ing. Kateřina Kolářová

Miroslav Musílek

Ing. Jana Klementová

Markéta Wiesnerová

 

Kontrolní komise:

Petr Pícha

Vladimíra Píchová

Jiří Herna