Vedení

Vedení Sokola Veltěž 2022-2025

Výkonný výbor:

starosta:                                  Zdeněk Jurkeník

místostarosta:                        Yvona Burzynská

jednatel:                                 Ing. Jana Klementová

hospodář:                               Jana Hyklová

náčelnice:                               Marie Kuchařová, Dis.

náčelník:                                 Ing. Přemysl Kuchař, PhD.

vzdělavatel:                            Mgr. Lucie Dayef

předseda odboru sport:      Jana Adámková

členové:                                  MUDr. Hana Panchartková

Tomáš Rosenberger

Tomáš Ciolek

Michal Hanuš

Markéta Wiesnerová

 

Kontrolní komise:

Petr Pícha

Vladimíra Píchová

Jiří Herna