Cvičení žáků – sportovky

Cvičení pod vedením : Majky Kuchařové

Magdaleny Česnekové


Cvičební hodiny 2019/2020
v pondělí 16-17 hod

Pro koho
: pro žáky od 1. do 9. třídy

Popis činnosti
 základy atletiky
základy gymnastiky
škola správného držení zad
základy míčových her
hry
cvičení s náčinním

využití sokolovny, hřiště

Cena:   všechny děti musí být členy ČOS        paušálně 1000Kč

Kontaktní osoba:
Marie Kuchařová:
 e-mail:kucharova75@seznam.cz