O nás

Tělocvičná jednota Sokol Veltěž

Historie naší jednoty sahá až do roku 1900, kdy se konala ustavující schůze v hostinci Josefa Kosiny ve Veltěži. O rok později se ve Veltěži na louce u mlýna konalo první veřejné cvičení sokolské. V roce 1922 se naši předchůdci rozhodli k odvážnému kroku postavit si vlastní sokolovnu. Velké úsilí bylo korunováno úspěchem a sokolovna byla v roce 1924 slavnostně otevřena.

 

V roce 2010 jsme oslavili 110. výročí založení naší jednoty. Pro širokou veřejnost jsme uspořádali výstavu v naší sokolovně, kde byly k vidění dobové fotografie, kroje, diplomy, medaile i poháry. Výstava zaznamenala velký úspěch, byla velmi hojně navštěvována. Především starší spoluobčané si někdy až dojemně zavzpomínali nad vystavenými fotografiemi.

Naše jednota je nejstarším spolkem v obci Zdiby, k 1. 1. 2017 evidujeme 228 členů. I v dnešní době se hrdě hlásíme k tradičním sokolským hodnotám a snažíme se je předávat další generaci. Jsme nejen tradičním poskytovatelem sportovního vyžití pro všechny generace, ale také organizátorem mnoha společenských a kulturních akcí v průběhu celého roku. Pravidelně pořádáme plesy, karneval pro děti i dospělé, divadelní představení, koncerty, besídky pro děti i seniory, přednášky, sokolskou akademii, dětský den a různé sportovní turnaje. Sokolovna a přilehlé dětské hřiště a cvičiště je opravdovým centrem dění v naší obci.

Naše sportovní činnost je rozdělena do oddílů všestrannosti, fotbalu, volejbalu a cyklistiky. V rámci všestrannosti se již tradičně věnujeme nejvíce předškolním a školním dětem. V poslední dekádě se počty cvičících dětí stále zvyšují. V letošním roce v rámci všestrannosti pravidelně cvičí takřka 60 dětí. Při těchto hodinách se věnujeme především atletice, gymnastice a míčovým hrám. Naší snahou je zprostředkovat sport každému dítěti bez rozdílu. Chceme, aby se přirozenou formou naučily lásce ke sportu a začlenily jej do svého života natrvalo. Zároveň se snažíme dětem vštípit i prospěšnost dobrovolnické práce, děti se pravidelně účastní všech našich brigád. Dále do oddílu všestrannosti spadají muži a senioři, kteří se pro radost věnují fotbalu, floorbalu a nohejbalu.

Oddíl fotbalu zahrnuje dvě mužstva, která hrají v soutěžích okresu Praha – východ. Mužstvo dospělých hraje IV. třídu a mužstvo starší přípravky hraje turnajově svoji soutěž taktéž v skupině Praha – východ. Nejmenším dětem se věnujeme v mini přípravce. I v oddíle fotbalu jsme v poslední dekádě zaznamenali zvyšující se počet dětí. V letošním roce trénujeme zhruba 40 dětí a 20 dospělých.

Oddíl volejbalu je otevřen všem dospělým, v letošním roce čítá zhruba 20 členek a členů. Volejbal se zde hraje pro radost dvakrát týdně. Každoročně také oddíl pořádá Májový volejbalový turnaj, kde měří své síly s oddíly z blízkého okolí.

Činnost cyklistického oddílu byla zahájena v roce 2009. Dnes čítá více než 60 aktivních členů rozdělených do dvou oddílů. Samostatně tak trénují dospělí a děti. Podařilo se nám vybudovat XC trať s mnoha umělými překážkami, kterou ke svým tréninkům využívají především děti. V areálu na Beckově pořádáme také závody pro děti a dospělé. Se vzrůstajícím počtem členů začaly přicházet i úspěchy v dětském oddílu na úrovni Českého poháru CX a XC korunované tituly mistrů republiky. V dospělé kategorii je potřeba zmínit medailová umístění v silničních maratónech a amatérských ligách. V neposlední řadě pořádáme soustředění pro děti i dospělé.

Opravdu velkou radost máme ze znovuobnoveného ochotnického divadelního souboru, který je samostatným oddílem naší jednoty. Soubor byl obnoven v roce 2013 a se svým nastudováním hry „Na správné adrese“ se zúčastnil v roce 2017 Národní přehlídky sokolských divadel. Ochotníkům se také podařilo vzkřísit tradici masopustního průvodu v maskách a posvícení v naší obci.

Velkou míru naší energie spotřebuje údržba budovy naší sokolovny. V posledních letech se snažíme využít každou možnost a žádáme o dotace. Avšak stále se nám nedaří získat takovou dotaci, abychom mohli budovu zrekonstruovat kompletně. Bojujeme tak s naprosto nevyhovujícím technickým stavem elektroinstalace, střechy a podlahy. V roce 2011 se nám podařilo díky vyhlášené sbírce a podpoře společnosti T-Mobile a Obce Zdiby opravit a rozšířit stávající dětské hřiště a cvičiště u sokolovny. Mnoho našich členů nejen že přispělo do vyhlášené sbírky, ale taktéž přiložilo ruku k dílu. My se tak můžeme radovat z účelného prostoru ve středu obce, který je hojně využíván nejen námi sokoly ke sportování, odpočinku, ale i k pořádání kulturních akcí.

Z uplynulé dekády máme opravdu velkou radost, cvičí s námi stále více dětí, pravidelně pořádáme mnoho sportovních, společenských i kulturních akcí, při nichž se místní lidé setkávají. I do dalších let vzhlížíme s optimismem, věříme, že se nám podaří i tolik potřebná rekonstrukce budovy.