Ceník sokolovny

PRONÁJEM SOKOLOVNY ve Veltěži – ceník 2021

HLAVNÍ SÁL

Komerční pronájem (Pondělí – Pátek):

8:00 – 14:00                           300 Kč /60min

14:00 – 20:00                         500 Kč / 60min

20:00 – 22:00                         400 Kč / 60min

Komerční pronájem (Víkend a svátky):

8:00 – 22:00                           400 Kč / 60min

Zapůjčení klíčů od sokolovny je možné proti vratné kauci 1000,-Kč

Oddíly TJ Sokol Veltěž a neziskové místní organizace: Hasiči Zdiby, Kaštánek z.s. a ZŠ Zdiby

8:00 – 22:00                           250 Kč / 60min

Zapůjčení klíčů od sokolovny je možné proti podpisu.

 

MALÝ SÁL

Jednotná cena                        250 Kč / 60min

 

Celovečerní pronájem hlavního sálu (plesy, koncerty apod.):

Komerční pronájem:                                                           9000,-Kč

Oddíly TJ Sokol Veltěž a neziskové místní organizace:  7000,- Kč                  

K této ceně je dále připočítána vratná záloha 1000,-Kč, která bude při předání sálu v původním stavu (tj. včetně úklidu a odstranění případné výzdoby) vrácena.

Sál je vždy předáván a přebírán osobou zodpovědnou za cvičení či organizaci akce. Případné zjevné poškození sálu, zařízení a vybavení je nutné nahlásit osobně správci nebo na tel. 724086971 a zapsat do poznámek v knize závad v předsálí. Poškození vandalismem nebo způsobené jinou činností, než pro které je sál a vybavení určeno, jde na vrub osoby, která poškození zavinila. Pokud se nezjistí viník poškození, zodpovědná je osoba, která si Sokolovnu pronajala.

Ceník je stanoven na základě analýzy provozních a investičních nákladů a klade si za cíl dlouhodobé udržení Sokolovny ve slušném stavu, aby sloužila i budoucím generacím. V ceně se odráží i zvýhodnění pro členy Sokola a další místní neziskové organizace.