Účet

Účet naší jednoty je veden u Komerční banky pod číslem:27-7375940287/0100

Možnost nahlédnout do transakcí na účtu: zde