Cvičení žákyň – sportovky

Cvičení pod vedením : Majky Kuchařové

Jany Adámkové                                                                                   Magdaleny Česnekové


Cvičební hodiny 2019/2020
v pondělí 17-18 hod

Pro koho
: pro žákyně od 1. do 9. třídy

Popis činnosti
 základy atletiky
základy gymnastiky
škola správného držení zad
základy míčových her
hry
cvičení s náčinním
využití sokolovny, hřiště

Cena:  všechny děti musí být členy ČOS        paušálně 1000Kč

Kontaktní osoba:
Marie Kuchařová:
 e-mail:kucharova75@seznam.cz