Výtěžek sbírky na dětské hřiště

Celkový výtěžek sbírky na dětské hřiště:
66 353 Kč + 50 000 Kč fin. dary těsně po ukončení sbírky.
Získané prostředky na opravu hřiště celkem: 116 353 Kč.
Všem děkujeme!