Výběrové řízení na pronájem bývalé jídelny

Sokol Veltěž, průběžná 76, 25066 Zdiby

Vypisuje výběrové řízení na pronájem nebytových prostor bývalé kuchyně v sokolovně za účelem provozování hostinské činnosti

Zájemci se mohou přihlásit písemně na adresu: Sokol Veltěž, průběžná 76, 25066 Zdiby
do 28.2.2010

Předpokládaný nástup
: nejpozději k 1.4.2010

Předmět nájmu:

Nebytové prostory bývalé kuchyně o rozloze 65m2 vchodu do této místnosti o rozloze 30m2 a prostory před vchodem tzv. letní zahrádku o rozloze 25m2.