Výběrové řízení

Dovolujeme si Vás informovat o zahájení výběrového řízení na dodavatele projektu „Revitalizace sokolovny ve Veltěži – etapa A“. 
Kompletní zadávací dokumentaci včetně všech pokynů a příloh naleznete na našem profilu zadavatele: http://sokolveltez.profilzadavatele.cz/ 

Zadavatel: Tělocvičná jednota Sokol Veltěž 
Spolufinancováno z dotačního programu MŠMT – program 133D531.