Všestrannost

Všestrannost je název pro cvičení v Sokole. Pod všestrannost u nás spadají oddíly:

1.předškolních dětí

2.cvičení žáků sportovky 1-9 třída

3.cvičení žákyň sportovky1-9 třída

4.floorbal

5.nohejbal

Ve všech oddílech se vedoucí snaží aby cvičenci měli dobrý pocit z pohybu. Není naší snahou sport na profesionální úrovni. Naší snahou je naučit děti k lásce ke sportu. Začlenit sport do jejich běžného života. U nás má možnost zacvičit si každý.

Pro cvičení se využívá sál sokolovny a přilehlé cvičiště.