Video z Maudi Cup (MTBO) 2013

Video z letošního MaudiCupu, kupodivu na mnoha místech jsme se dostali do záběru.