Večer sokolských světel

Večer sokolských světel

Vážení a milí,

i v letošním roce se připojíme k celonárodní akci Večer sokolských světel. 8. říjen byl stanoven Památným dnem sokolstva, i ve Zdibech si připomeneme členy Sokola, kteří položili svůj život v boji za svobodu vlasti.

Akce se bude konat 8. října od 18.30 hod. u vodní nádrže ve Zdibech (pod cukrárnou). Děti si mohou přinést lodičku z přírodního materiálu, svíčky, špejle, vlaječky budou na místě k dispozici. Na závěr položíme květiny u Památníku padlých před obecním úřadem.