Trenink cyklistu v utery 19.2. odpada

Trenink deti – cyklistu v utery 19.2. v sokolovne odpada. Petr Picha ani ja bohuzel nemuzeme z pracovnich duvodu.
Omlouvame se a tesime se na pristim treninku na shledanou,
Premek Kuchar