Sportovky ukončeny

Dnešním dnem byly zakončeny sportovky pro tento letošní rok. Děkujeme všem za přízeň a v září se budeme těšit. Majka, Magda, Jana