Sokolové na svěcení zvonů v kostele

Ve Zdibech u Prahy se po více než sto letech znovu rozezněly zvony v kostele

V neděli 12. května byly v kostele Povýšení svatého Kříže ve Zdibech u Prahy vysvěceny a poprvé rozezněny nové zvony svatá Anna a svatá Helena z dílny zvonaře Petra Rudolfa Manouška. Slavnostní bohoslužbu celebroval kardinál Dominik Duka. Bohoslužba, vysvěcení i bohatý doprovodný program přilákaly mnoho lidí. Slavnostního průvodu se zúčastnily také představitelé obce a zástupci místních spolků v čele se sokoly a dobrovolnými hasiči. O hudební doprovod slavnostního průvodu se již tradičně postarali členové našeho ochotnického spolku.

Za celým projektem stojí velmi skromný člověk, pan Evžen Seyfried, který se po neuvěřitelných 35 let nezištně stará o správu kostela ve Zdibech. „Celý život jsem měl na paměti vzpomínky své babičky, která zažila zrekvírování původních zvonů 12. ledna 1917 pro válečné účely. Napsala o tom v dopise mému dědečkovi, který musel take narukovat a tou dobou sloužil na válečném křižníku. Ten dopis mám dodnes schovaný. Byl to takový můj sen, aby se do kostela zvony vrátily,” říká pan Seyfried.

Na podzim minulého roku se svým snem svěřil místnímu faráři, panu Kamilu Vrzalovi, který si úkol vzal okamžitě za svůj. Na výrobu zvonů přispěli místní občané, obec i farnost.