Sokol Veltěž

Sokol Veltěž přeje všem svým členům a příznivcům veselé vánoce a mnoho štěstí, zdraví a sportovních úspěchů do nového roku 2010.
Výbor Sokola Veltěž