Sokol Veltěž 120 let

Sokol Veltěž 120 let

Vážené sestry, vážení bratři, drazí sousedé,

jak jistě již víte, v letošním roce naše sokolská jednota slaví krásné výročí – neuvěřitelných 120 let trvání.

Je to již opravdu stará dáma, v jejímž životě se odráží celé novodobé dějiny našeho národa. Narodila se ještě v časech Rakouska – Uherska, na trůnu v té době seděl František Josef I. Zažila první světovou válku. Mnoho členů naší sokolské jednoty sloužilo v legiích, mnoho mladých chlapců se z války již nikdy nevrátilo. První světová válka zdecimovala celou jednu generaci nadějných mladých mužů. V první světové válce, a zvláště po ní se ukázalo, jak důležitým spolkem Sokol je. Sokolové zosobňovali spojení fyzické zdatnosti, branné připravenosti, kulturní vyspělosti a oddanosti vlasti. Naplňovali tak odkaz bratrů Tyrše a Fugnera. V roce 1918 byla vyhlášena československá samostatnost, Sokolská stráž mimo jiné na počátku zajišťovala ostrahu Pražského hradu jakožto sídla našeho prvního prezidenta. První republika byla obdobím nadšení z budování nového samostatného státu. I naše jednota se „osamostatnila“, postavila si vlastní budovu. S ohromným úsilím členů a za přispění místních byla svépomocí vybudována naše sokolovna, která je středobodem kulturního a sportovního dění v naší obci až do dnešních dnů. Sokolové konečně mohli cvičit pod střechou, a tím mohly vzniknout první sportovní oddíly např. házené, které se účastnily už tehdy turnajů a soutěží.

Během druhé světové války se mnoho Sokolů zapojilo do odbojového hnutí, více než čtyři tisíce jich zahynulo. I v naší jednotě se našli odvážní členové, kteří zaplatili cenu nejvyšší. Vzpomeňme na bratra Jana Lišku s chotí Antonií, bratra Karla Brzobohatého a bratra Jana Goldsteina. Během války byla činnost naší jednoty stejně jako všech ostatních zakázána, majetek jednoty byl zabaven. Pamětníci vzpomínají, v jak zuboženém stavu byla sokolovna po válce navrácena. Vše se opravilo a činnost se znovu rozběhla naplno. Ovšem sokolské elity, které své životy položily během války, opravdu chyběly. Posledním opravdu svobodným celonárodním sokolským aktem byl slet v roce 1948. I naši členové na něm cvičili. Tou dobou byl již Klement Gottwald prezidentem, mladí sokolové v průvodu však provolávali slávu Benešovi a zdravili nového prezidenta odvrácenou tváří. I u nás ve Zdibech už panovala velice napjatá atmosféra strachu, započala násilná kolektivizace a cvičení v sokole upadalo. Po roce 1948 byl zprvu Sokol vyhlášen jako jediný tělovýchovný spolek a veškerý sport musel fungovat pod hlavičkou Sokola, ale vedení Sokola bylo postupně nahrazeno lidmi nakloněnými novému režimu. Samotná obec sokolská a jednotlivé župy byly postupně zevnitř zlikvidovány a činnosti sportovní byly převedeny pod socialistickou hlavičku ČSTV. O činnost vzdělavatelskou samozřejmě socialistické zřízení žádný zájem nemělo, tato neodmyslitelná část sokolské tradice byla tvrdě potírána. V naší obci naštěstí i přes všechna úskalí slůvko „Sokol“ v názvu zůstalo a činnost sportovní byla díky obětavé práci zdejších cvičitelů zachována.

Po roce 1989 se znovu obnovuje Obec Sokolská, znovu vznikají župy. Naši sokolové se opět hlásí ke svému mateřskému spolku, naše sokolovna je navrácena do našich rukou a kontinuita sportovní činnosti pokračuje. V roce 1994 se konal první porevoluční všesokolský slet, i tuto tradici se naštěstí podařilo zachránit.

A co dnešek? Sokolovna uvnitř je znovu krásná, má i nový malý cvičební sál, velice pěkné a využívané cvičiště s dětským hřištěm. Velkou radost sokolům zajisté dělá i fotbalové hřiště, které se podařilo v posledních letech opravdu zvelebit. Ale největší radost máme ze všech aktivit, které se tu dějí. V sokolovně se cvičí od rána do večera a koná se tu i mnoho báječných kulturních akcí. Podařilo se znovu založit Ochotnický spolek. Před několika lety jsme si také šťastně vybrali nájemce naší malé hospůdky, který se o ni výborně stará. Přilehlé cvičiště je obzvláště v letních měsících plné dětí, hraje se tu volejbal i nohejbal. Naše sokolovna je tu zkrátka pro každého. Na hřišti se hrají fotbalové soutěže od těch nejmenších až po náš mužský oddíl.

Chtěli jsme vzdát hold naší sokolské jednotě Veltěž a oslavit v listopadu její překrásné 120. výročí. Bohužel jsme vzhledem ke stávající situaci nuceni oslavy přesunout na jaro. Předběžný termín je 27. březen 2021. Snad se podaří pandemii zastavit a na jaře budeme moci realizovat nachystaný program oslav. Zachovejte nám svou přízeň a opatrujte se v této nelehké době.

Výbor TJ Sokol Veltěž