Rekonstrukce 5-6. týden

Po delší odmlce se Vám hlásíme s novou sadou fotografií pokračující opravy sokolovny. Zde finalizovaly dokončovací práce na rozvedení kabelů elektroinstalace:

Následuje pohled na opravený strop:

I oblouky doznaly úprav:
Celkový pohled na strop hlavního sálu:
Poslední foto opravené zdi přísálí:
V uplynulém týdnu byla dodavateli proplacena další faktura na 1 322 874,- Kč