Rekonstrukce 1. týden

Během prvního týdne rekonstrukce se nejprve odstranily původní parkety:
V levém přísálí byl zrušen schod a vyvezen podklad ze škváry:
Dále byly odstraněny nefunkční komíny, odstraněno obložení stěn sálu a odinstalována světla. Dnešní celkový pohled na sál: