Pozvánka na Valnou hromadu16.3.2018

Pozvánka na Valnou hromadu Sokola Veltěž 16.3.2018
Výbor Sokola Veltěž zve všechny své členy na valnou hromadu.
Místo konání: Cukrárna ve Veltěži
Datum konání: Pátek 16.3.2018 v 18:00 hodin
Srdečně vás zve výkonný výbor Sokola Veltěž

Program valné hromady TJ Sokol Veltěž

1.     úvod

2.     volba zapisovatele a komisí

3.     schválení programu valné hromady

4.     Výroční zpráva jednoty za rok 2017

5.     zpráva starosty

6.     zpráva o hospodaření za rok 2017. schválení účetní závěrky

7.     zpráva náčelnice – oddíl všestrannosti

8.     zpráva náčelníka – oddíl kopané br. Přemysl Kuchař a oddíl cyklistiky – ses. Yvona Burzynská

9.     zpráva kontrolní komise

10. plán činnosti jednoty na rok 2018

11. návrh rozpočtu na rok 2018

12. diskuse

13. návrh a schválení usnesení

14. závěr