Pozvánka na valnou hromadu

zve všechny své členy a příznivce na 
 
VALNOU HROMADU
 
 
Termín a místo konání:  13. března 2020 od 18.30 hod. v sále sokolovny
 
Program: Zahájení  · Volba komisí · Zpráva o činnosti  · Zpráva o hospodaření Rozpočet na rok 2020  · Plánované akce na rok 2020 Zpráva kontrolní komise  · Diskuze  · Usnesení · Závěr
 
 
Výbor TJ Sokol Veltěž