Pozvánka na valnou hromadu

Program  valné hromady TJ Sokol Veltěž,

konané  dne 8.3.2019 v sokolovně od 18:15

 

 

1.     Úvod

2.     Volba návrhové a mandátové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatele

3.     Zpráva starosty

4.     Zpráva hospodáře – schválení hospodaření za rok 2018

5.     Zpráva náčelnice

6.     Zpráva náčelníka

7.     Zpráva revizní komise

8.     Volba nového výboru jednoty na roky 2019 – 2022

9.     Volba vyslance a náhradníka do výborů župy, delegáta a náhradníka na valnou hromadu župy Barákovy

10. Návrh rozpočtu jednoty na rok 2019

11. Návrh plánu akcí jednoty na rok 2019

12. Diskuse

13. Závěr

   

 

 

Ve Veltěži dne 8.2.2019