Poděkování

Sokol Veltěž děkuje všem, kteří se účastnili brigády. Děkujeme a vážíme si vaší podpory!