Ochotníci zpívají koledy

Ochotníci Zdiby 
T. J. Sokol Veltěž
zpívají koledy
24. 12. 2015 ve 14,30

v kostele
POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE 
VE ZDIBECH.

Všichni jste srdečně zváni.
Následuje koncert, který pořádá farnost.