Klub českých turistů

Sokol a Klub českých turistů navázali vzájemnou spolupráci. Nyní můžete využívat všech aktivit,  ubytování a tábořišť za stejných podmínek jako členové KČT. Podmínkou je platný členský průkaz.