Jak začít s cyklistikou ?

Každé dítě vlastní už dnes kolo a prohání se na něm před domem na ulici nebo okolo vesnice, kde bydlí. S příchodem horských kol do širší povědomosti přichází i nové impulzy. Stále více a více je možno vidět někoho na horském kole se prohánět v blízkém okolí, pořádá se stále více a více regionálních hobby závodů na kolech. Tento jev je podporován výrobci a dovozci velomateriálu, neboť toto odvětví zažívá v posledních letech nevídaný boom. V neposlední řadě také noví velmi úspěšní sportovci, jako jsou Kulhavý, Štybar a další, se stali jakýmsi katalyzátorem zájmu a zároveň novými vzory pro děti.

Co ale dál s „mlaďochem“, kterého kolo baví a chtěl by se tomuto sportu věnovat trochu více?

Asi nejlepším řešením je vstup do cyklistického klubu. Ale není klub jako klub. Dalo by se říci, že u mládežnické cyklistiky existují tři hlavní úrovně klubů, nebo chcete-li společenství.

Na nejnižší úrovni je „miniklub“ od jednoho do maximálně jen několika členů. Vedení je na úrovni zapáleného rodiče, kdy jeho mnohdy nekritické nadšení a ochota převyšují odbornost. Podobným typem jsou velmi často oddíly vzniklé při cykloobchodech a obchodech s cyklodoplňky , kdy se mnohdy jedná jen o další reklamní propagaci obchodní činnosti. Mladí cyklisté ale potřebují trochu něco jiného, co jim tato malá uskupení nejsou schopna nabídnout. A tím je síla kolektivu stejně starých vrstevníků, vytvoření tzv. party.

Prostřední úroveň již přesahuje svojí velikostí a významem úroveň předchozí. Tyto týmy se věnují práci mládeži dlouhodobě a to v širokém věkovém i výkonnostním rozpětí.  Hlavním rozdílem, který by měl být posuzován při výběru, je kvalitní trenérské vedení, které dbá především na všeobecný rozvoj a svěřence nejenom trénuje, ale také vychovává. Vede je k osvojení nejenom správných dovedností, ale i správných návyků.  Na této úrovni se nejedná pouze o pravidelné vyjížďky, tréninky na kole, ale tyto oddíly také využívají tělocvičnu, bazény  (hlavně v přípravném období) a organizují společná soustředění. Ve výjimečných případech mají tyto oddíly své vlastní tréninkové zázemí v podobě stálé trati s vybudovanými překážkami pro nácvik dovedností.

Na nejvyšším pomyslném stupínku jsou střediska mládeže, podporovaná a řízená cyklistickým svazem.  Nezřídka v tomto případě se jedná už skloubení studia s kolem, jako tomu je např. na sportovních gymnáziích.

Náš tým Sokol Veltěž vstupuje již do páté sezóny a díky rozšiřující se základně a systematické práci s mládeží pod odborným vedením přibývají i úspěchy.