Dne 8.12 2012 odpadají všechna cvičení v sokolovně.