Členské příspěvky

Z rozhodnutí České obce sokolské se mění výše členského příspěvku na rok 2010

Dospělí-výdělečně činní ….300,- Kč

Děti,mládež,matky na MD,důchodci-nevýdělečně činní…….100,- Kč.