Rekonstrukce 2.týden

Odstranění podkladu podlahy dokončeno:

Ilustrace hloubky odstraněného podkladu:
Začaly práce na nové elektroinstalaci:
Odstranění starých malířských nátěrů:
Sokolem byla na konci tohoto týdne proplacena první faktura za provedené práce ve výši: 616 634,-Kč